Spoedlijn (8.00 - 17.00) : 0299 - 368606 (toets 1)

SPOEDLIJN (17.00 - 8.00) : 0299 - 313233


Avond-, nacht- en weekenduren

Buiten kantoortijden (avond/nacht/weekend) wordt voor spoedgevallen waargenomen door de Huisartsenpost

Waterland. / Waterlandlaan 250 / 1441 RN PURMEREND. Altijd eerst bellen ivm samenwerking Dijklander Hoorn

www.huisartsenposten.nl/

Huisartsen praktijk Schilder en Sombroek

Info

De huisartsenpraktijk is maandag t/m vrijdag geopend.

Geen inloopspreekuur

Het inloopspreekuur is komen te vervallen.

Afspraak maken

De praktijk is van 8.00-17.00uur telefonisch bereikbaar/geopend.

Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en vraagt dit om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.
De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Visites

Bij de assistentes kunt een een visite aanvragen voor 11.30. Dit kan op dezelfde manier als een gewone afspraak. Visites worden aan het einde van de ochtend en aan het begin van de middag afgelegd.

De assistente beoordeelt, zo nodig samen met de huisarts, of een huisbezoek noodzakelijk is.
Onderzoeken en behandelingen zijn beter en gemakkelijker op de praktijk uit te voeren.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd hebben, of niet beschikken over vervoer om naar de praktijk te komen.

Telefonisch consult

Telefonisch overleg is mogelijk. Wanneer u belt naar de assistentes, zullen deze uw naam, telefoonnummer en reden noteren. Zij zullen zorgen dat u die dag wordt teruggebeld.

Foto`s naar de praktijk sturen? dan graag via onze beveiligde mail, dit gaat via een E-consult.

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord als u met de praktijk belt of aan de balie komt.
Zij maakt afspraken voor het (telefonisch) spreekuur en de huisbezoeken.
Ook voor veel praktische vragen kunt u bij de assistente terecht.
Voor uitslagen van urine-onderzoeken, bloedonderzoeken en röntgenfoto’s kunt u haar bellen.

Verder kunt u bij de assistente terecht voor medische handelingen, deze gaan op afspraak.

Praktijkondersteuner Jeannette is speciaal opgeleid om de huisarts te ondersteunen en aan te vullen bij bepaalde zorgtaken. De meeste taken van de praktijkondersteuner liggen op het gebied van chronische aandoeningen. Deze spreekuren worden gehouden op dinsdag en donderdag. Wel allen op afspraak.


  • Diabetes mellitus type II (suikerziekte)
  • Astma en COPD
  • Hart- en vaatziekten
  • Ouderenzorg
  • Osteoporose
  • Reizigersadvisering (Traveldoctor)

Avond-, nacht- en weekenduren

Buiten kantooruren: Spoedpost Dijklander Ziekenhuis te Purmerend

Telefoon: 0299 - 31 32 33

Internet: www.huisartsenposten.nl/

De Spoedpost is alleen bedoeld voor spoedeisende hulp en huisartsenzorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag. U moet de Spoedpost Waterland vooraf bellen; het is niet de bedoeling dat u er zonder afspraak heen gaat. Dit ook ivm de samenwerking met locatie Dijklander Hoorn.