Spoedlijn (8.00 - 17.00) : 0299 - 368606 (toets 1)

SPOEDLIJN (17.00 - 8.00) : 0299 - 313233


Avond-, nacht- en weekenduren

Buiten kantoortijden (avond/nacht/weekend) wordt voor spoedgevallen waargenomen door de Huisartsenpost

Waterland. / Waterlandlaan 250 / 1441 RN PURMEREND. Altijd eerst bellen ivm samenwerking Dijklander Hoorn

www.huisartsenposten.nl/

Huisartsen praktijk Schilder en Sombroek

Klachtenregeling

Wij willen ons werk graag goed en vakkundig uitvoeren en wij vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.

Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. Wij willen dat graag weten, zodat wij dit met u en ons team kunnen bespreken.

U kunt uw onvrede kenbaar maken bij de de assistente aan de balie , telefonisch of via een brief. Ook kunt u een afspraak maken met degene die u behandeld heeft. Komt u er samen niet uit, en wilt u vervolgens een klacht indienen, dan kunt u het Klachtenformulier hier downloaden en ingevuld inleveren bij de balie. Eén van onze huisartsen neemt na het lezen van uw klacht contact met u op.

Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen één week in behandeling te nemen en binnen één maand af te ronden.

Als u vindt dat wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing van uw klacht zijn gekomen, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij DOKh. Meer informatie hierover vindt u op de button hiernaast