Spoedlijn (8.00 - 17.00) : 0299 - 368606 (toets 1)

SPOEDLIJN (17.00 - 8.00) : 0299 - 313233


Avond-, nacht- en weekenduren

Buiten kantoortijden (avond/nacht/weekend) wordt voor spoedgevallen waargenomen door de huisartsenpost

Zaanstreek Waterland. / Waterlandlaan 250 / 1441 RN PURMEREND. Altijd eerst bellen ivm samenwerking WFG Hoorn

Huisartsen praktijk Schilder en Sombroek

Klachtenregeling

Wij willen ons werk graag goed en vakkundig uitvoeren en wij vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.

Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. Wij willen dat graag weten, zodat wij dit met u en ons team kunnen bespreken.

U kunt uw onvrede kenbaar maken bij de de assistente aan de balie , telefonisch of via een brief. Ook kunt u een afspraak maken met degene die u behandeld heeft. Komt u er samen niet uit, en wilt u vervolgens een klacht indienen, dan kunt u het Klachtenformulier hier downloaden en ingevuld inleveren bij de balie. Eén van onze huisartsen neemt na het lezen van uw klacht contact met u op.

Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen één week in behandeling te nemen en binnen één maand af te ronden.

Als u vindt dat wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing van uw klacht zijn gekomen, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij DOKh. Meer informatie hierover vindt u op de button hiernaast